Mini Combistellingen

LeBoTeC BV bouwt ook mini- combistellingen. Deze machines zijn ontwikkeld om te kunnen heien en boren. Ze zijn dan ook voorzien van een heilier en een makelaar met geleiding voor de boormotor. Voordeel is dat u een multi functionele machine heeft, inzetbaar op meerdere soorten funderingswerk. Deze machines worden zo compact mogelijk gebouwd. Daarom zijn ze uitermate geschikt voor het werken in moeilijk toegankelijke plaatsen. De machines kunnen zowel met een elektro- dan wel dieselmotor uitgevoerd worden. De kleine types zijn tevens geschikt voor het produceren van schroefinjectiepalen, de grotere types uit deze serie zijn ook geschikt voor het produceren van schroefmortelpalen. Een hogere stabiliteit wordt gewaarborgd door het uitschuiven van de rupsen. Deze machines kunnen worden voorzien van een automatiserings- en registratiesysteem. Het heiproces geschiedt geheel automatisch met behulp van een heiautomaat.